Beslag og håndtak

Alle detaljer er viktig for helheten. Et gammelt hus med moderne beslag har mistet litt av sin sjel.
For at du skal beholde eller gjenskape helheten lager Eskilstuna Kulturbeslag mange av de gamle
beslagene for dør, vindu og kjøkkenskap. Som håndsmidde beslag av modeller fra 1700- og 1800-tallet,
til maskinproduserte beslag fra 1860 til 1960.

Hele sortimentet kan du se på www.kulturbeslag.se

Alle beslag fra Eskilstuna Kulturbeslag kan bestilles hos fru Blaa.

gjernek66535-221 ca6c6489c0beslag

 


vindu1     dor